Ettevõttest

Loe meie arengukava:

MTÜ Kuusalu Hoolela arenguvajadused ja tegevuskava 2023-2027.pdf

 

MTÜ Kuusalu Hoolela eesmärgiks on aidata  eelkõige tööealistel  psüühilise erivajadusega inimestel ja teistel riskirühma kuuluvatel inimestel toime tulla oma igapäeva- ja tööelu korraldamisega. Ühingu liikmed soovivad luua ja säilitada võimalikult kaua sihtrühma iseseisvat toimetulekut ja vähendada sotsiaalset tõrjutust.

 

Hoolela on Loksa ja Kuusalu piirkonnas ainuke erihoolekandeteenuse pakkuja. Hoolela eelkäija oli Kuusalu Vallavalitsus, kelle alt pakuti erihoolekandeteenuseid aastatel 2003-2017. Hoolela loodi tegevusjuhendajate poolt, et tagada sihtrühmale väga oluliste teenuste kodulähedane järjepidev kättesaadavus.

Hoolela pakub alates 01.01.2018 kolme  erihoolekandeteenust (igapäevaelu toetamise teenust, toetatud töötamise teenust, toetatud elamise teenust). Osalesime ka pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamise projektis, mis lõppes 2023. aastal.

 

Lisaks erihoolekandeteenuste osutamisele tegeleme ka sotsiaalse ettevõtlusega, kus põhilisteks töötajateks on erivajadusega inimesed. Pakume Kuusalu kogukonnale heakorratööde/koristustööde-  ja pesumajateenust ning kasvatame aed-ja juurvilju.