Meie missioon
on toetada psüühiliste erivajadustega inimeste iseseisvat toimetulekut,
pakkudes sisukaid ja usaldusväärseid tugiteenuseid.

Meie visioon
on olla tuntud ja hea mainega sotsiaalse ettevõtlusega tegelev organisatsioon.